Cà Mau: Phát hiện 4 cơ sở khai thác nước ngầm trái phép

Ngày 19/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau công bố 4 kết luận thanh tra. Qua kiểm tra phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Cà Mau khai thác nước ngầm trái phép.

Khai thác nước ngầm. (Ảnh: ST)

Khai thác nước ngầm. (Ảnh: ST)

Theo đó, các cơ sở gồm: Công ty TNHH MTV Quý Tâm Nhân (đóng tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình), Doanh nghiệp tư nhân sản xuất nước đá Quốc Khánh, Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Dân có 2 giếng khoan, khai thác, sử dụng nước dưới đất hơn 25/m3/ngày đêm, thuộc trường hợp phải được cơ quan Nhà nước cấp phép nhưng các cơ sở trên không xin phép đã vi phạm khoản 3 Điều 9 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Riêng hộ kinh doanh Cơ sở nước lọc đóng chai An Xuyên (số 273, đường Tạ Uyên, Phường 9, thành phố Cà Mau), thanh tra phát hiện có 1 giếng khoan khai thác nước dưới đất. Kết quả theo dõi lưu lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất được ghi sổ nhật ký (từ ngày 20/4 đến 29/5) do đơn vị cung cấp đã thể hiện lưu lượng khai thác cao nhất là 3m3/ngày đêm, thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định… Tại vị trí khai thác nằm trong vùng thuộc danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ sở này chưa thực hiện việc đăng ký theo quy định.

Khánh Bình

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ca-mau-phat-hien-4-co-so-khai-thac-nuoc-ngam-trai-phep-377641.html