Cà Mau: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh

Thời gian qua, Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 19 (NQ19) của Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cà Mau: Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh - Ảnh 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã Hòa Mỹ (H.Cái Nước) - Ảnh: Chí Tín

Kết quả khả quan

Để thực hiện có hiệu quả NQ19 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng, tập trung đào tạo nguồn nhân lực đạt chất lượng cao… Đến nay đã có 18/18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9/9 đơn vị cấp huyện được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO, trong đó 20/27 cơ quan, đơn vị được cấp giấy chứng nhận đạt ISO gắn với TTHC, giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, công dân. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của sở, ngành cấp tỉnh. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả, đa số các hồ sơ được giải quyết đúng quy định. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức được cải thiện, từng bước tạo lòng tin đối với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, các ngành chức năng tại Cà Mau còn rà soát hệ thống các quy định của pháp luật có liên quan nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, có 27 văn bản phù hợp, 10 văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản thay thế hoặc bãi bỏ do căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã thay đổi, nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, 1 văn bản hết hiệu lực. Riêng trong cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp (DN), ngoài thực hiện các quy định của T.Ư nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh còn phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2020; ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2014; kế hoạch triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn…

Nhiều giải pháp cải thiện năng lực cạnh tranh

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016, theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Dương Tiến Dũng, ngoài việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả NQ19 và các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung cải cách TTHC tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng; phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN tư nhân phát triển, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để DN tư nhân tiếp cận các nguồn lực. Khuyến khích hình thành DN lớn, thương hiệu mạnh; hỗ trợ DN đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Phát triển thị trường lao động, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nghiên cứu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2015 và thời gian tới.

Song song đó phải đảm bảo công khai, minh bạch đầy đủ TTHC có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nơi trực tiếp giải quyết TTHC và trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các TTHC có liên quan đến đăng ký tài sản, cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế… Đẩy mạnh đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các TTHC không cần thiết, tạo mọi thuận lợi, giảm bớt thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, DN và người dân. Đặc biệt các TTHC về đất đai, xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm… phải công khai, minh bạch, đúng quy định về thời gian thực hiện.

Chí Tín