Cà Mau: Ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt

Ngày 2/9, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch tỉnh vừa có công văn về việc ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản ảnh hưởng rất lớn đến các loài thủy sản, thủy sinh trong vùng nước tự nhiên, gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng.

Để ngăn chặn tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn xảy ra.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành và các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản, nhất là việc sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời vận động, khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chỉ đạo các lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép và sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý có sự tham gia giám sát của người dân trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép và sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ, nghề khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản, phù hợp với từng địa bàn cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Hữu Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-mau-ngan-chan-tinh-trang-khai-thac-thuy-san-co-tinh-chat-huy-diet-a567720.html