Cà Mau nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch COVID-19

    VNEWS
    3 liên quanGốc

    Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh trong cả nước, tỉnh Cà Mau tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tập trung các biện pháp nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân và cộng đồng.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/ca-mau-nang-cao-nhan-thuc-cua-nguoi-dan-trong-phong-chong-dich-covid-19-211668.htm