Cà Mau hỗ trợ tiền mặt cho hơn 18.000 hộ vùng khó khăn

Đến cuối tháng 11-2016, tỉnh Cà Mau đã giải ngân được hơn 6,5 tỷ đồng (đạt hơn 93% kế hoạch vốn) cho các hộ dân vùng khó khăn, xã bãi ngang ven biển…

Cà Mau hỗ trợ tiền mặt cho hơn 18.000 hộ vùng khó khăn - Ảnh 1

Thực hiện Quyết định 102 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2016, tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ bằng tiền mặt và cấp trực tiếp cho gần 18.800 hộ (hơn 78.400 khẩu), ở 38 xã thuộc vùng khó khăn, xã bãi ngang ven biển, với tổng số vốn hơn bảy tỷ đồng. Việc hỗ trợ và thanh quyết toán nguồn vốn nêu trên dự kiến hoàn thành dứt điểm trong tháng 12-2016 để đối tượng được thụ hưởng chính sách chủ động mua sắm nguyên liệu, vật tư… phục vụ sản xuất và đời sống.

Mục tiêu của chính sách hỗ trợ nêu trên nhằm cải thiện đời sống của người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn; hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao…