Cà Mau giảm tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc dưới 23%

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2012, tỉnh Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc xuống dưới 23% (giảm 3% so với năm 2011).

Ảnh minh họa

Để đạt được mục đích trên, từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, bố trí lại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng cùng với việc xây dựng các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc.

Được biết, những năm qua, các chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số đã được tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện đồng bộ và kịp thời.

Từ đó, đồng bào dân tộc đã ý thức tự lực trong lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Đời sống vật chất của bà con đã và đang được cải thiện tốt hơn, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc giảm qua từng năm.

Thảo Trang