Cà Mau: Dùng bằng giả, phó chánh thanh tra sở bị buộc thôi việc

Sở Giao thông – Vận tải Cà Mau đã có quyết định kỷ luật công chức sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Theo Quyết định số 146 về việc kỷ luật công chức của Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Cà Mau, ông Đoàn Hoàng Thoại, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc vì sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Cà Mau bị kỷ luật vì dùng bằng THPT giả

Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Cà Mau bị kỷ luật vì dùng bằng THPT giả

Quyết định kỷ luật được căn cứ vào quy định tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ: “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Trước đó, ngày 22/1/2024, Đảng ủy Sở Giao thông – Vận tải Cà Mau cũng có quyết định thi hành kỷ luật đảng với ông Thoại, bằng hình thức "cắt chức chi ủy viên Chi bộ Thanh tra sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ca-mau-dung-bang-gia-pho-chanh-thanh-tra-so-bi-buoc-thoi-viec-post1078305.vov