Cà Mau đầu tư 560 tỷ đồng xây dựng phòng học và nhà công vụ cho giáo viên

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn II (2008-2012), tỉnh Cà Mau đầu tư xây dựng 2.004 phòng học và 1.000 phòng ở công vụ cho giáo viên với tổng nguồn vốn 560 tỷ đồng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124922&sub=74&top=41