Cà Mau còn thừa hơn 2.000 giáo viên

TT - Theo GD-ĐT tỉnh Cà Mau, từ năm 2000 đến nay số học sinh tiểu học trong tỉnh giảm hơn 66.800 học sinh. Bình quân giảm khoảng 10.000 em/năm. Nếu tính bình quân 24 học sinh/lớp sẽ thừa gần 2.200 giáo viên (GV). Nguyên nhân số học sinh giảm do những năm gần đây người dân giảm tỉ lệ sinh.