Cà Mau: 154 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn

Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã thi công xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 287 km đường bê tông nông thôn và 182 km đường đất đen, với tổng giá trị khoảng 154 tỷ đồng, đạt 70% so kế hoạch.

Ngoài ra, xây dựng hoàn thành 2 tuyến đường ô tô đến trung tâm xã: Viên An và Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển. Đến nay, toàn tỉnh có 75/82 xã có đường ôtô đến trung tâm, đạt tỷ lệ 92%.

Văn An