Cà Mau: 10 tháng thả nuôi được 296.000 ha thủy sản các loại

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của tỉnh Cà Mau tháng 10/2016 ước đạt 41,70 nghìn tấn, tăng 5,86% so tháng trước, tăng 19,14% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2016 ước đạt 411,10 nghìn tấn, đạt 77,57% kế hoạch, giảm 0,14% so cùng kỳ.

Cà Mau: 10 tháng thả nuôi được 296.000 ha thủy sản các loại - Ảnh 1

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản của tỉnh Cà Mau tháng 10/2016 ước đạt 41,70 nghìn tấn, tăng 5,86% so tháng trước, tăng 19,14% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2016 ước đạt 411,10 nghìn tấn, đạt 77,57% kế hoạch, giảm 0,14% so cùng kỳ.

Diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh 10 tháng đã thả nuôi được 296.000 ha thủy sản các loại, tăng 0,36% so cùng kỳ. Diện tích thu hoạch 291.910 ha, tăng 0,66% so cùng kỳ. Diện tích thả nuôi và thu hoạch tăng là do những tháng gần đây có mưa nhiều, độ mặn giảm, thời tiết thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản; ngoài ra, tháng 10 vào mùa mưa diện tích lúa - tôm, diện tích nuôi tôm càng vào vụ thả nuôi chính nên diện tích nuôi trồng thủy sản tăng.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 10/2016 ước đạt 23,50 nghìn tấn, tăng 2,17% so tháng trước, tăng 5,86% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2016 ước đạt 234,50 nghìn tấn, đạt 70% kế hoạch, giảm 7,79% so cùng kỳ.

Post sú giống sản xuất tại địa phương tháng 10/2016 ước đạt 1,1 tỷ con, lũy kế 10 tháng là 8,6 tỷ con; post sú, thẻ nhập tỉnh tháng 10 ước đạt 1,4 tỷ con, lũy kế 10 tháng là 12,15 tỷ con.

Sản lượng khai thác biển tháng 10/2016 ước đạt 18,20 nghìn tấn, giảm 0,55% so tháng trước, tăng 42,19% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2016 ước đạt 176,60 nghìn tấn, đạt 90,56% kế hoạch, tăng 12,22% so cùng kỳ. Sản lượng khai thác biển tăng so cùng kỳ do thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản, ngư dân mạnh dạn đầu tư ngư lưới cụ và máy có công suất lớn, các đội tàu đánh bắt xa bờ tích cực ra khơi. Hơn nữa, số lượng tàu khai thác biển tăng do một số hộ dân các huyện ven biển đóng mới các tàu công suất từ 20 - 50 CV khai thác gần bờ như huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân.

Nguồn: vasep.com.vn