Cá mập bị đàn cá khổng lồ 'nuốt chủng'

Cá mập di chuyển và từ từ mất hút trong đàn cá khổng lồ như thể vừa bị 'nuốt chủng' giữa lòng đại dương.

Video: travellermajor