CA huyện Trảng Bom (Đồng Nai): Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ở huyện Trảng Bom còn có một số mô hình tốt đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm. Có các tổ phụ nữ tham gia tích cực vào phòng chống bạo hành trong gia đình và quản lý giáo dục đối tượng bị phạt tù được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng...

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/88569.cand