Cả huyện chìm trong biển nước

Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã huy động xe chuyên dụng chở hơn 1.000 thùng mì đến cứu trợ, sau đó dùng xuồng đưa đến các hộ dân trong vùng ngập lũ.

Duy Hiếu - Hoàng Hiệp