Cả họ trâu rừng kéo nhau đi giải cứu đồng loại khỏi nanh vuốt sư tử

Biết tin đồng loại bị sư tử bắt được và sắp ăn thịt, cả họ trâu rừng rầm rầm kéo đến để giải cứu.

Nguồn: Nat Geo

Cự Giải (T/h)