C92 trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 15% bằng tiền

(ĐTCK) ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 CTCP Xây dựng và đầu tư 492 (C92) đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012.

Cụ thể, năm 2011, doanh thu của Công ty đạt 293,3 tỷ đồng (đạt 122% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 5,6 tỷ đồng; chi cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

Năm 2012, C92 đặt kế hoạch doanh thu 270,43 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 7,5 tỷ đồng; tỷ lệ trả cổ tức trên 15%. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng bằng cách phát hành cổ phiếu bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu.

H.Hảo

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã