C47: Lãi ròng cả năm đạt 21 tỷ đồng

CTCP Xây dựng 47 (HOSE: C47) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2013 với doanh thu tăng mạnh 79% đạt 472 tỷ đồng và lãi ròng tăng 3.6% đạt 3.1 tỷ đồng.

Trong kỳ, việc doanh thu tăng mạnh đi kèm với giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh không kém đã khiến cho lợi nhuận của công ty chỉ tăng nhẹ hơn 3%.

Lũy kế cả năm, C47 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,426 tỷ đồng, tăng 43% và lợi nhuận sau thuế 21.6 tỷ đồng, tăng 0.4%. Với kết quả này, công ty chỉ thực hiện được 94% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính đến hết năm 2013, công ty có khoản phải thu ngắn hạn lên đến 681.6 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là do phải thu khách hàng tăng mạnh lên 576 tỷ đồng, ngoài ra C47 còn phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 5.6 tỷ đồng.

Mỹ Hà

công lý