C. Ronaldo: "MU như nhà của tôi"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tuyên bố trên của Ronaldo đã dẹp tan những tin đồn về việc người đại diện Jorge Mendes của anh ngấm ngầm gặp gỡ với Ban lãnh đạo CLB Real Madrid.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=123845