BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City

BXH Champions League 2016/2017 sau 3 lượt trận, Barca, Leicester City và Atletico Madrid duy trì chuỗi trận toàn thắng.

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 1

Champions League 2016/2017 đã thi đấu hết 3 lượt trận. Xin gửi tới quý độc giả BXH Champions League 2016/2017 tính đến thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty)

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 2

BXH Champions League 2016/2017 - Bảng A

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 3

BXH Champions League 2016/2017 - Bảng B

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 4

BXH Champions League 2016/2017 - Bảng C

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 5

BXH Champions League 2016/2017 - Bảng D

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 6

BXH Champions League 2016/2017 - Bảng E

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 7

BXH Champions League 2016/2017 - Bảng F

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 8

BXH Champions League 2016/2017 - Bảng G

BXH Champions League 2016/2017: Ấn tượng với Barca và Leicester City - Ảnh 9

BXH Champions League 2016/2017 - Bảng H