BVH: Cá nhân có liên quan với thành viên BKS vi phạm CBTT

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) Bà Trần Thị Hạnh là người có liên quan với ông Trần Minh Thái, thành viên Ban kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã bán 2.500 cổ phiếu BVH từ ngày 30/06/2009 đến ngày 01/07/2009 nhưng không công bố thông tin.

    Được biết, từ ngày 28/8 đến ngày 17/9, BVH dự kiến sẽ thực hiện việc chuyển giao quyền quản lý vốn nhà nước tại BVH từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDFB/bvh:-ca-nhan-co-lien-quan-voi-thanh-vien-bks-vi-pham-cbtt.html