Bưu điện sẽ thoái vốn dưới 5% ở LienVietPostBank

  Kể từ ngày Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

  Dự thảo này được đưa ra sau khi NHNN đồng ý cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thoái vốn khỏi Ngân hàng LienVietPost Bank.

  Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 4 theo hướng Thống đốc NHNN ủy quyền Giám đốc NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện: Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trên địa bàn. Xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm trên địa bàn. Bắt buộc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trên địa bàn.

  Ảnh minh họa (LPB).

  Ảnh minh họa (LPB).

  Dự thảo cũng bổ sung khoản 3 Điều 7 với nội dung: Kể từ ngày Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

  Đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm đã nhận trước đó và đến hạn trả, LienVietPostBank, phòng giao dịch bưu điện phải có biện pháp chi trả hết tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Trường hợp không chi trả hết tiền gửi tiết kiệm đến hạn do nguyên nhân khách quan, ngân hàng này tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.

  Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 21/4 tới đây sẽ tổ chức phiên đấu giá 140.501.644 cổ phần của LienVietPostBank (tương đương 10,15% vốn) do VNPost sở hữu. Giá khởi điểm là 22.908 đồng/cổ phần (tương đương cả lô là hơn 3.200 tỷ đồng).

  HNX từng dự định tổ chức phiên chào bán đấu giá hơn 122 triệu cổ phiếu LPB do VNPost sở hữu với giá khởi điểm 28.930 đồng/cổ phần vào ngày 23/2/2022.

  Tuy nhiên, phiên đấu giá đã không thành công khi hết hạn đăng ký mua cổ phần (từ ngày 25/1 đến ngày 16/2) chỉ có 7 nhà đầu tư là cá nhân trong nước đăng ký mua tổng cộng 800 cổ phần LPB do VNPost sở hữu.

  Tuân Nguyễn

  Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/buu-dien-se-thoai-von-duoi-5-o-lienvietpostbank-2123379.html