Bứt phá với công nghệ quản lý hiện đại

Mới thành lập, Trần Anh chỉ có 01 cửa hàng diện tích 60m2, 5 người làm việc. Sau 5 năm, Trần Anh đang hình thành chuỗi siêu thị số với 3 điểm kinh doanh đầu tiên tại Hà Nội, tổng diện tích khoảng 5000m2 với khoảng 300 nhân viên. Doanh thu đạt 60 – 70 tỉ đồng/tháng. Kế hoạch sắp tới, Trần Anh sẽ mở thêm các chuỗi siêu thị số ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Có được sự bứt phá ấy là nhờ phần lớn ở công nghệ quản lý hiện đại và tư duy văn hóa dịch vụ.