Buồng chuối 180 nải, dài hơn 2 mét

    Gốc

    (NLĐ) - Một nông dân ở Quảng Ngãi đang sở hữu một buồng chuối rất lạ: Buồng chuối dài trên 2 mét, có trên 180 nải và còn có khả năng trổ thêm 100 nải nữa.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203553.asp