Buôn ma túy qua ĐTDĐ

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Việc trao hàng, nhận hàng giữa các đối tượng trong đường dây ma túy do Nguyễn Anh Trí cầm đầu chỉ thực hiện qua nhiều số ĐTDĐ khác nhau mà chỉ có nhóm trong đường dây mới biết rõ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/12/106850.cand