Buôn Ma Thuột: 33 năm sau ngày giải phóng

Cách đây 33 năm, ngày 10/3/1975, quân và dân tỉnh Dak Lak nói riêng, Tây Nguyên nói chung đã sống trong khí thế sục sôi chiến đấu và chiến thắng của trận đánh Buôn Ma Thuột mở màn cho chiến dịch giải phóng Tây Nguyên. Chiến thắng Buôn Ma Thuột mãi mãi là trang sử vàng oanh liệt của quân và dân ta trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, là điểm khởi đầu thắng lợi của cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau 33 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Buôn Ma Thuột đã trở thành đô thị loại hai, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của khu vực Tây Nguyên.