“Buôn có bạn, bán có phường”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Câu ngạn ngữ trên có phải là một tâm lý kinh doanh truyền thống, và nó có ý nghĩa gì trong đời sống kinh doanh hiện đại?...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0801&home=detail&id=dacf2d755ebaac&page=category