Buôn bất động sản thời “đóng băng”

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    3 đăng lạiGốc

    Tuy không sôi động như thời nhà đất “nóng sốt” nhưng hiện nay một số nhà đầu tư bất động sản vẫn âm thầm mua bán, thậm chí có nhiều người “lướt sóng” nhưng vẫn “có ăn”! Họ cho rằng thời nhà đất “đóng băng” vẫn còn cơ hội để… buôn và an toàn hơn so với trước đây. Bí quyết của họ là gì?

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/5/151303