Buổi sáng quê em

Bài hát: BUỔI SÁNG QUÊ EM

Nhạc và lời: PHẠM GIA KHANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/buoi-sang-que-em-post728126.html