Buộc xuất hóa đơn bán xăng dầu để ngăn tình trạng gian lận, buôn lậu

Theo Bộ Tài chính việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu sẽ quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu...

Trong công văn mới nhất gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Bộ Tài chính yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với cơ quan thuế địa phương, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu để nắm bắt thực trạng đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

 Hiện mới chỉ 2.700 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán.

Hiện mới chỉ 2.700 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán.

Có các giải pháp đồng bộ để các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, xử lý nghiêm theo quy định trường hợp không thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu nói riêng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý theo quy định.

Theo Bộ Tài chính việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu sẽ tăng cường quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Đồng thời, biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu..., đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước.

"Để thực hiện thành công mục tiêu này cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tại địa phương, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai, tạo thói quen tiêu dùng văn minh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Theo quy định, cửa hàng bán lẻ xăng, dầu phải xuất hóa đơn điện tử từng lần bán.Tuy nhiên, thống kê sơ bộ thì mới chỉ có Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng với khoảng trên 2.700 cửa hàng, chiếm khoảng 16% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu cả nước.

Các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu còn lại mặc dù đã thực hiện hóa đơn điện tử nhưng chưa lập hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng theo quy định trên.

H.A

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/buoc-xuat-hoa-don-ban-xang-dau-de-ngan-tinh-trang-gian-lan-buon-lau-83413.html