Bước tiến trong việc điều chế vắcxin diệt HIV/AIDS

Các nhà nghiên cứu cho biết, thành công trong quá trình thử vắcxin chống căn bệnh AIDS trong năm 2009, với tỷ lệ thành công 31%, là nhờ vào khả năng kháng thể của từng trường hợp bệnh nhân.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội y khoa New England Journal, những mẫu kháng thể khác nhau cho những kết quả với thuốc khác nhau. Ví dụ như một mẫu kháng thể của người bệnh có khả năng tránh viêm nhiễm, được biết tới là IgG, có thể tự cô lập được một số chất trong virus HIV và giúp cho cơ thể người bệnh không có khả năng lây lan bệnh sang người khác.

Mặt khác, những bệnh nhân cho kết quả kiểm nghiệm có lượng kháng thể cao, IgA, lại không có nhiều cơ hội chống lại virus HIV như những bệnh nhân có kháng thể IgA.

Giám đốc Anthony Fauci của Viện Nghiên cứu và Phòng chống bệnh dịch quốc gia của Mỹ cho biết: “Phân tích này giúp chúng tôi nhận thấy từng khả năng phản ứng của cơ thể con người đối với các loại vắcxin phòng chống HIV/AIDS.”

“Với nghiên cứu mới này, chúng tôi đã tiến thêm được một bước tiến tơi việc sản xuất thành công vắcxin phòng chống HIV/AIDS,” ông Fauci nói thêm.

( Vietnam+ )