Bước tiến dân chủ trong hoạt động của Quốc hội

Nhiều ý kiến cho rằng, việc Quốc hội đẩy mạnh quyền tranh luận tại nghị trường là một bước tiến dân chủ trong hoạt động của Quốc hội.

Bước tiến dân chủ trong hoạt động của Quốc hội - Ảnh 1

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV đã chính thức đã khép lại. Nhìn lại kỳ họp, cử tri và nhân dân cả nước đều nhận thấy một Quốc hội dân chủ và đang nỗ lực đổi mới để xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Đặc biệt, lần đầu tiên Quốc hội đã đẩy mạnh quyền tranh luận tại nghị trường. Nhiều ý kiến cho rằng, đây không chỉ là một bước tiến dân chủ trong hoạt động của Quốc hội mà còn là cơ sở để Quốc hội thực hiện tốt hơn quyền giám sát tối cao của mình trước những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Trong hơn hai ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, trong số hơn 200 lượt vấn đề đã được các đại biểu đặt ra với các thành viên Chính phủ, đã có hàng chục vấn đề được các đại biểu trực tiếp tranh luận lại. Đây đa phần là những vấn đề lớn và khó nhưng nhiều vấn đề đã được đi đến tận cùng.