Bước phát triển của Thư viện Quốc gia Việt Nam

Hanoinet - Năm nay, Thư viện quốc gia vừa tròn 90 tuổi, Tiền thân của Thư viện Quốc gia Việt Nam là Thư viện trung ương Đông Dương ra đời ngày 29-11-1917 tại Hà Nội thời Pháp thuộc.