Bước ngoặt lịch sử

Với việc trao cho số binh lính tham gia lực lượng quân đội quốc tế của LHQ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan quyền được sử dụng vũ khí, Nhật Bản tạo nên bước ngoặt lịch sử trong chính sách quân sự và an ninh của mình và đồng thời cho cả LHQ.

Bước ngoặt lịch sử - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên kể từ hơn 70 năm nay, quân đội Nhật Bản có thể nổ súng ở bên ngoài phạm vi lãnh thổ Nhật Bản và quân đội quốc tế trong lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ cũng có thể sử dụng vũ khí để tự vệ và để đẩy lùi những kẻ tấn công.

Sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ nhờ thế mà từ nay thay đổi cơ bản về cả hình thức lẫn bản chất. Quân đội Nhật Bản nhờ thế mà chính thức thoát khỏi sự kiềm tỏa của hiến pháp hòa bình mà Mỹ áp đặt cho Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhật Bản đóng góp 350 binh lính trong tổng số 12.000 binh lính của LHQ làm nên lực lượng lính mũ nồi xanh được LHQ triển khai ở Nam Sudan.

Thời gian qua, lực lượng quân đội quốc tế này của LHQ ở Nam Sudan đã tự chứng tỏ là vô tác dụng khi không gìn giữ được hòa bình, không ngăn cản được xung đột vũ trang giữa các phe cánh ở nước này và đồng thời không tự bảo vệ được an toàn cho chính mình.

Quyết định của chính phủ Nhật Bản trao cho những binh lính của Nhật Bản ở đó quyền sử dụng vũ khí vừa cần thiết để đảm bảo an ninh cho chính số binh lính này, vừa là dịp để quân đội Nhật Bản lần đầu tiên có thể hoạt động quân sự ở bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản như quân đội của các quốc gia khác trên thế giới.

Nhật Bản còn đồng thời cứu LHQ ngăn chặn sự sa sút uy danh và uy tín liên quan đến những sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên thế giới. Tiền lệ này rồi đây sẽ nhanh chóng trở thành thông lệ đối với cả Nhật Bản lẫn LHQ.

Mục tiêu của Nhật Bản là tăng cường vai trò chính trị an ninh trên bình diện thế giới. Đối với LHQ, việc này động chạm tới nguyên tắc thực thi các sứ mệnh gìn giữ hòa bình trong bối cảnh tình hình đã thay đổi cơ bản trên thế giới.

Một khi không tự bảo vệ được chính mình, không đảm bảo được an ninh cho chính mình thì làm sao lính mũ nồi xanh có đủ khả năng gìn giữ hòa bình. Bước chuyển này trở thành bước ngoặt lịch sử chính vì thế.

Mục Phu

Từ khóa

quân đội Nhật Bản Liên hợp quốc Nam Sudan sử dụng vũ khí