Buốc-ki-na Pha-xô chỉ định Tổng thống lâm thời

Theo Roi-tơ, ngày 17-11, giới chức Buốc-ki-na Pha-xô đã đề cử cựu Bộ trưởng Ngoại giao M.Ca-phan-đô làm Tổng thống lâm thời, bước triển khai thỏa thuận giữa phe phái chính trị ký một ngày trước đó. Tổng thống lâm thời sẽ chỉ định thủ tướng điều hành chính phủ chuyển tiếp gồm 25 thành viên. Thỏa thuận cũng quy định thành lập Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (QH) gồm 90 ghế, trong đó có 30 ghế thuộc về nghị sĩ đối lập; 40 ghế dành cho đại diện các tổ chức xã hội và quân đội; số còn lại thuộc về các chính đảng. Cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra tháng 11-2015.

* Với vai trò trung gian của Cơ quan Phát triển liên chính phủ Đông Phi (IGAD), đại diện Chính phủ Nam Xu-đăng và lực lượng nổi dậy tại nước này ngày 16-11 bắt đầu cuộc đối thoại, ở A-đi A-bê-ba (Ê-ti-ô-pi-a), nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn và chia sẻ quyền lực. Hai bên từng ký thỏa thuận chấm dứt thù địch hồi tháng 1 và đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 5, tuy nhiên cả hai thỏa thuận này đều đổ vỡ.