Bước khởi đầu khó khăn

Hanoinet - Năm 1996 Thành Đoàn, Hội LHTN Thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn - Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và liên doanh với nước ngoài. Nhưng hơn 10 năm qua, số lượng tổ chức Đoàn - Hội ở khu vực này còn quá ít so với số lượng doanh nghiệp hiện có trên địa bàn.