Buộc chuyển sàn nếu không tăng vốn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 10.2, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo về việc xử lý các trường hợp không đủ điều kiện niêm yết theo quyết định tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200907/20090210225935.aspx