Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp'

Quảng cáo có mặt ở trên các bờ tường, hàng rào dự án đông người qua lại, nhưng phổ biến nhất vẫn là các trạm biến áp, trụ điện.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 1

Thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh xóa quảng cáo, rao vặt kể cả bố trí bảng dán quảng cáo để người dán đúng nơi quy định.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 2

Biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện thoại cũng không thể làm sạch đường phố bởi quảng cáo, rao vặt vẫn nhan nhản ở khắp nơi.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 3

Nhiều thông báo rao vặt phản cảm giữa phố phường.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 4

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 5

Trạm điện, trụ điện là nơi thuận tiện được nhiều người chọn dán tờ rơi thông báo rao vặt.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 6

Ở một góc phố trung tâm Thủ đô.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 7

Quảng cáo dán bừa bãi gây mất mỹ quan, nhếch nhác, phản cảm.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 8

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 9

Cuối năm, có thể thấy loại thông báo rao vặt xuất hiện nhiều nhất là: cho vay tài chính không thế chấp, hỗ trợ tài chính...

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 10

Quảng cáo dán kín 4 mặt tủ điện, bất chấp cảnh báo điện giật.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 11

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 12

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 13

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 14

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 15

Không chỉ mất mỹ quan đường phố, các thông báo dạng này cho thấy sự hoạt động công khai của giới “tín dụng đen” cho vay nặng lãi, cầm cố.

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 16

Bùng phát quảng cáo, rao vặt 'cho vay không thế chấp' - Ảnh 17