Bùng phát cảnh "nóng" trong phim Việt

Thế nào là "quá nóng"? Thật khó có thể đưa ra câu trả lời khi mà điều khoản "những hành vi bị cấm" trong Luật điện ảnh vừa đi vào cuộc sống đầu năm 2007 cũng chỉ có thể diễn đạt bằng những ngôn từ khá chung chung.