Bùng nổ đại học, thời của giảng viên

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Tính từ năm 2007 đến đầu 2008, cả nước có thêm gần 40 trường đại học mới thành lập hoặc được nâng cấp từ trường cao đẳng lên. Và chỉ trong hai năm 2005 – 2007, số trường đại học, cao đẳng mới tăng thêm 97 trường. Trong khi đó, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy chưa được chuẩn bị đến nơi đến chốn khiến các trường thiếu giáo viên trầm trọng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/228192.asp