Bùng nổ đại học, giảng viên chạy sô

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các thầy lo chạy sô, không có thời gian nghiên cứu bổ sung, cập nhật kiến thức, lại được đào tạo theo hình thức “gia giảm”, nên có lẽ còn lâu lắm mới có hy vọng chất lượng đào tạo giáo dục ĐH–CĐ của Việt Nam được quốc tế công nhận.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=67078