Bùng nổ công nghiệp xuất bản vì Obama

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Nielsen Bookscan, hãng theo dõi khoảng 70% lượng tiêu thụ sách của nước Mỹ, hơn 100.000 bản sách của Obama đã được bán hết từ ngày 3-9/11, trong đó 50.000 bản cho cuốn "Dám hy vọng" và "Những giấc mơ của cha tôi", 19.000 bản cho cuốn "Chúng ta có thể tin vào sự thay đổi",

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=109404