Bun Pi Mày - lễ hội đoàn kết của nhân dân các bộ tộc Lào

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đất nước Lào có nhiều bun (lễ hội) tổ chức vào thời điểm chuyển mùa vụ hoặc chuyển mùa trong năm, trong đó lớn nhất là lễ hội Bun Pi Mày, ngày Tết mừng năm mới, diễn ra từ ngày 13 đến 15-4 dương lịch hằng năm, và năm nay là năm 2551 (hơn công lịch hay lịch nhiều nước đang dùng là 543 năm).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119969&sub=84&top=45