Bức xúc kéo dài về một con đường ngắn !

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trên địa bàn huyện Từ Liêm có một con đường dài gần 300m nối từ đường Cầu Diễn vào đến KTT Ngân hàng thuộc địa bàn giáp ranh giữa thị trấn Cầu Diễn và xã Phú Diễn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/147395