Bức xúc của doanh nghiệp FDI

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – Vừa qua, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hoạt động trên năm tỉnh, thành lớn ở khu vực phía Nam bao gồm Tp.HCM, Bình Dương. Đồng Nai, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu đã gặp gỡ với các giới chức của các Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Đầu tư nước ngoài.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=51415