Bức tranh về doanh thu của ngành bảo hiểm năm 2023

2023 là một năm kinh doanh tương đối thuận lợi đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh thu và lợi nhuận đều chưa tăng cao nhưng đa phần các doanh nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Xu hướng chung của đa phần các doanh nghiệp ngành bảo hiểm 2023 là sự suy giảm về doanh thu hoạt động bảo hiểm, nhưng nhờ lực đỡ từ hoạt động tài chính lợi nhuận của phần lớn doanh nghiệp trong ngành vẫn duy trì được mức tăng trưởng.

Nếu sắp xếp các doanh nghiệp theo doanh thu năm 2023, đứng đầu bảng tiếp tục là ông lớn Tập đoàn Bảo Việt (HoSE : BVH), với doanh thu thuần đạt 40.034 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm trước. Dù chi phí kinh doanh bảo hiểm cao hơn doanh thu, nhưng nhờ mức tăng trưởng lên tới 37% của doanh thu hoạt động tài chính, Bảo Việt vẫn lãi sau thuế 1.798 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Đồng thời, công ty cũng tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về lợi nhuận trong số các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Đứng ở vị trí thứ hai là CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) với doanh thu thuần đạt 4.878 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước. Bù lại doanh thu hoạt động tài chính tăng 74% so với năm trước và doanh nghiệp đã kiểm soát tốt chi phí kinh doanh bảo hiểm. Vì vậy, đến hết năm, PTI đã ghi nhận mức lãi ròng 252 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 347 tỷ đồng.

Tiếp tục giữ vị trí thứ ba là Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE : BMI), với doanh thu thuần đạt 4.721 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 33% đã đưa Bảo Minh vào top 3 doanh nghiệp có doanh thu hoạt động tài chính cao nhất năm 2023 của ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 329 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ.

Chứng kiến sự thay đổi lớn cả về doanh thu và lợi nhuận là Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (HoSE : BIC). Năm nay, với mức tăng 37% về doanh thu và 44% về lợi nhuận, đạt lần lượt 3.630 tỷ đồng và 457 tỷ đồng, Bảo hiểm BIDV đã vượt 3 doanh nghiệp cùng ngành để đứng thứ 4 về doanh thu và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 về lợi nhuận.

Trượt một bậc về doanh thu (hạng 5) so với năm trước do mức giảm 5% của doanh thu thuần về 3.594 tỷ đồng, nhưng Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HoSE: MIG) đã tăng hai hạng về lợi nhuận lên vị trí thứ 4 nhờ mức tăng tới 77% của lợi nhuận sau thuế, đạt 281 tỷ đồng.

Xếp thứ 6 về doanh thu là Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, HoSE : PGI), với doanh thu đạt 3.226 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng tăng 12% lên 229 tỷ đồng. Dù vậy, do các doanh nghiệp khác cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm vừa qua, Bảo hiểm Petrolimex đành ngậm ngùi nhận vị trí thứ 7 trong bảng lợi nhuận ngành.

4 vị trí còn lại trên bảng doanh thu lần lượt là Tổng CTCP Bảo hiểm Sài gòn - Hà Nội (BSH, UPCoM: BHI), CTCP Bảo hiểm Agribank (ABIC, UPCoM: ABI), Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI, UPCoM: AIC) và Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM : BLI), với với doanh thu thuần lần lượt là 2.585 tỷ đồng, 2.018 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 1.258 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu xét trên bảng lợi nhuận, thứ hạng của các doanh nghiệp đã có sự xáo trộn không nhỏ so với bảng doanh thu. Trong đó dẫn đầu tiếp tục là Tập đoàn Bảo Việt với 1.798 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Vị trí thứ hai thuộc về Bảo hiểm BIDV với mức lợi nhuận 457 tỷ đồng. Đứng thứ ba là Bảo Minh với 329 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Vị trí thứ tư và thứ năm thuộc về hai doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong năm 2023 của ngành bảo hiểm, Bảo hiểm Quân đội Bảo hiểm Bưu điện. Trong đó, lợi nhuận của Bảo hiểm Quân đội đã tăng 77% lên 281 tỷ đồng, còn Bảo hiểm Bưu điện đã từ lỗ gần 347 tỷ đồng lên mức lãi sau thuế 252 tỷ đồng.

5 vị trí còn lại lần lượt thuộc về Bảo hiểm Agribank, Bảo hiểm Petrolimex, Bảo hiểm Bảo Long, Bảo hiểm Agribank và Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội, với lợi nhuận sau thuế lần lượt là 246 tỷ đồng, 229 tỷ đồng, 89 tỷ đồng, 31 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.

Anh Thư

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/buc-tranh-ve-doanh-thu-cua-nganh-bao-hiem-nam-2023-post31983.html