Bức tranh văn hóa các dân tộc Việt Nam: Người Lô Lô

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Đại bộ phận người Lô lô ở nhà nền đất, tường trình, cư trú theo khuôn viên từng gia đình. Mỗi khuôn viên có nhà bếp và chuồng gia súc riêng. Ngày nay, mỗi khuôn viên ấy có hàng rào xếp đá vây quanh trong đó có cổng ra vào.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/Datnuocconnguoi/39375/default.aspx