Bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

    Hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III tăng trưởng mạnh mẽ đưa kinh tế 9 tháng năm 2022 nhìn chung khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

    Nguyễn Thu Huyền

    Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/info-buc-tranh-kinh-te-viet-nam-9-thang-dau-nam-2022-a572190.html