Bức tranh ghép khổng lồ từ sim điện thoại di động

    Báo VTC News
    Gốc

    Tổng Công ty viễn thông quân đội (Viettel) đã hoàn thành ghép một bức tranh Xuân khổng lồ từ 97.200 vỏ sim điện thoại di động sau hơn 2 tháng thực hiện.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234016/Default.aspx