Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng

Khi lượng ký sinh trùng không đủ cung cấp lượng dinh dưỡng cần thiết, chim Buphagus africanus mổ vào vết thương hở của động vật có vú mình đang đậu để uống máu.

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 1

Chim sẻ châu Phi, có tên khoa học là Buphagus africanus, một loài chim trong họ Buphagidae. Tên gọi trong tiếng Anh của các loài trong họ này là Oxpecker (nghĩa đen là chim đậu lưng bò/trâu) hay tickbird (nghĩa đen là chim bắt ve). (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 2

Cả tên tiếng Anh lẫn tên khoa học của chúng đều bắt nguồn từ tập tính đậu trên lưng các loài thú lớn như trâu, bò, ngựa vằn, linh dương Impala, hà mã, tê giác để bắt và ăn các loại ve bét, côn trùng nhỏ, ấu trùng ruồi trâu cũng như các sinh vật ký sinh khác. (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 3

Trong một ngày, một chim Buphagus africanus trưởng thành sẽ ăn hơn 100 con ve hoặc 13.000 ấu trùng. Nếu gặp được đối tượng nào có nhiều ve bét hoặc ấu trùng ký sinh ngoài, chim Buphagus africanus sẽ "gọi hội" và "mở tiệc" ngay trên người đối tượng đó. (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 4

Bởi lợi ích của những con chim Buphagus africanus mang lại, đa số những con thú lớn sẽ không phản ứng mà mặc kệ cho loài chim này tự tung tự tác, giúp mình bắt ve và loại bỏ ký sinh trùng trên cơ thể. (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 5

Tuy nhiên, những con thú lớn này hoàn toàn không biết rằng thức ăn ưa thích thực sự của chim Buphagus africanus là máu. Thông qua việc bắt ve và ký sinh trùng hút máu của các loài thú lớn, chim Buphagus africanus sẽ có được lượng máu mình mong muốn. (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 6

Khi những con ve bị ăn trực tiếp không đủ cung cấp lượng máu cần thiết, chim Buphagus africanus mổ vào vết thương hở của động vật có vú mình đang đậu để uống máu. (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 7

Ban đầu người ta coi đây là mối quan hệ cộng sinh, nhưng chứng cứ gần đây cho thấy chim Buphagus africanus có thể là động vật ký sinh với hành vi ăn nhờ ở đậu rất tinh vi. (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 8

Thực tế, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy chim Buphagus africanus tạo ra các vết thương mới và làm rộng các vết thương cũ nhằm hút máu các con vật mà chúng cưỡi trên lưng. (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 9

Mặc dù cũng ăn ráy tai và gàu trên da đầu của động vật chủ nhưng các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng điều này có thể cũng chỉ là một tập tính ký sinh của loài chim nhỏ bé mà ranh mãnh này. (Nguồn Sina)

Bữa tiệc đẫm máu của chim sẻ ác ôn trên người trâu rừng - Ảnh 10

Một số động vật chủ tỏ ra khó chịu trước sự hiện diện của chim Buphagus africanus. Voi và một số loài linh dương sẽ tích cực tìm cách xua đuổi loài chim này khi chúng có ý định sà xuống. (Nguồn Sina)