Bù lãi suất: NH phải báo cáo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiệp hội NH VN (VNBA) vừa kiến nghị Chính phủ bổ sung công ty tài chính vào danh sách những đơn vị có cho vay bù LS.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=127655